Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام با پرداخت سود است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار می کند. در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر براساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

  حد نصاب ترکیب داراییهای صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره
  شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان* حداقل ٧٠% از دارایی های صندوق

2 سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر** حداکثر 5% از اوراق منتشره ناشر
1-2 سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداكثر 10% از کل دارایی های صندوق 
2-2 سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرا بورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداكثر 5% از کل دارایی‌های صندوق
3 سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت حداکثر 30% از کل دارایی‌های صندوق
4 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در  بازار اول و دوم فرا بورس ایران حداکثر 20% از کل دارایی‌های صندوق
5 واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" حداکثر 5%  از  کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30%  از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
6 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها  حداکثر 5%  از کل دارییهای صندوق
7 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5%  از ارزش روز سهام صندوق
8 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام  حداکثر10% از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام

 

*رعایت نصاب حداقل سرمایه‌گذاری بند 1 جدول فوق، در 60 روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دورۀ تصفیۀ صندوق الزامی نیست.

منظور از سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های سازمان امکان سرمایه‌گذاری صندوق در آن‌ها وجود دارد.

**فقط يك سهم، حق تقدم و اختیار آن، منتشره از سوي يك ناشر مي‌تواند بدون رعايت نصاب بند 2 جدول ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری در سهام تا 15% از كل دارايي صندوق را تشكيل دهد.


دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان