بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 58,773,389,571 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,046,535 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,046,535 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,046,592 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 56,160

صندوق سرمایه‌گذاری اندیشمندان پارس نگر خبره

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/02/22

مدیر صندوق:

ارزش پرداز آريان

متولی صندوق:

شركت مشاورسرمايه گذاري تامين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

مارال دادبين

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

نمودار‌ها